Guu.VN http://tapchi.guu.vn/rss/home Guu.VN http://tapchi.guu.vn/rss/home http://tapchi.guu.vn/images/logo_feed.png Trời lạnh rồi, anh muốn nắm tay không? http://tapchi.guu.vn/troi-lanh-roi-anh-muon-nam-tay-khong-njrLuwsi9OsaO.html Tue, 23 Sep 2014 06:43:00 +0700 Mình sẽ yêu nhau bao lâu? http://tapchi.guu.vn/minh-se-yeu-nhau-bao-lau-cT1nETvXcoNUN.html Mon, 22 Sep 2014 23:50:00 +0700 Tôi chờ gặp lại em, cô gái của ngày xưa... http://tapchi.guu.vn/toi-cho-gap-lai-em-co-gai-cua-ngay-xua-0wumgp4L6euls.html Mon, 22 Sep 2014 23:50:00 +0700 Buông tay em ra anh nhé! http://tapchi.guu.vn/buong-tay-em-ra-anh-nhe-F6hHCAhAfSUOz.html Mon, 22 Sep 2014 23:40:00 +0700 Đừng chọn cái kết trong im lặng... http://tapchi.guu.vn/dung-chon-cai-ket-trong-im-lang-0gprN4A0XJpEl.html Mon, 22 Sep 2014 23:40:00 +0700 Tự nhiên hết yêu... http://tapchi.guu.vn/tu-nhien-het-yeu-f4OYOozxEcM2s.html Mon, 22 Sep 2014 23:35:00 +0700 Đằng sau những câu chuyện diễm tình là một cuộc đời biên niên cô đơn (Phần 1) http://tapchi.guu.vn/dang-sau-nhung-cau-chuyen-diem-tinh-la-mot-cuoc-doi-bien-nien-co-don-phan-1-m8l0uuOPjk0v8.html Mon, 22 Sep 2014 23:30:00 +0700 Đang yêu một người mà "cảm nắng" người khác thì phải làm sao? http://tapchi.guu.vn/dang-yeu-mot-nguoi-ma-cam-nang-nguoi-khac-thi-phai-lam-sao-0jgw1IrYtZcuB.html Mon, 22 Sep 2014 23:25:00 +0700 6 câu hỏi của con gái khiến bất cứ chàng trai nào cũng "điên đầu" http://tapchi.guu.vn/6-cau-hoi-cua-con-gai-khien-bat-cu-chang-trai-nao-cung-dien-dau-0fWmVHYSnLisx.html Mon, 22 Sep 2014 21:45:31 +0700 Cô đơn trên mạng... http://tapchi.guu.vn/co-don-tren-mang-F4a7uPWsGx3PR.html Mon, 22 Sep 2014 21:43:02 +0700